KRETSTRAFIK


Vi bedriver kretstrafik i Piteå med omnejd, med

DHL Freight som uppdrags-givare.


Uppdraget består i att hämta och distribuera paket och styckegods enligt uppgjord tidtabell i ett bestämt geografiskt område. 


Vår uppdragsgivare är DHL Freight.FJÄRRTRAFIK


Vi bedriver fjärrtrafik av partigods med linjetrafik längs norrlandskusten.  INTERMODAL TRAFIK


Vi bedriver fjärrtrafik av partigods med intermodala transporter. Det innebär att vi kombinerar vägtrafik med järnvägstrafik på längre sträckor.


45 % av våra transporter idag bedrivs på detta sätt.


Vi trafikerar Gävleborg - Västerbotten/Norrbotten


Nässjö - Västerbotten/Norrbotten
  

KONTAKTA OSS FÖR TRANSPORTBOKNING

Tfn 0911-67552