VÅR HISTORIA

TIDIGT 1900


Vi är ett familjeföretag med anor från tidigt 1900-tal. Företaget grundades av Fredrik Jonsson. På den tiden kördes godset ut med häst och vagn inom Piteå kommun. Godsmagasinet bestod av en gammal järnvägsvagn och kontoret är den lilla holken till höger i bild.

Hästkrafterna byttes så småningom ut mot en Chevrolet BD 2996 och fordonsparken började att byggas ut.


Aktiebolaget bildades år 1967. 

SENARE 1900


Under åren som gått har trafiken utökats till linjetrafik med knytpunkter i ett flertal större städer. Vi har sedan år 1953 varit transportör åt ASG, Danzas/ASG och numera DHL Freight.NUTID


Företaget drivs idag av 5e generationen åkare Susanne Norström (fd Jonsson).


Åkeriet sysselsätter idag 20 chaufförer, 2,5 tjänstemän och 3 mekaniker. Tillsammans förfogar vi över 23 fordon och 40 lastbärare.


En stor del av vår trafik idag går via intermodal trafik, d.v.s. kombinerad trafik mellan väg och järnväg.