ARNE JONSSONS ÅKERI AB

Din naturliga samarbetspartner inom fjärrtransporter

Om oss

Vi är ett familjeföretag med hjärtat i södra Norrbotten, som transporterar stycke- och partigods inrikes på daglig linjetrafik. 


Vår målsättning är att erbjuda kvalitativa transporter med hög leveransprecision, snabb återkoppling och god service. 


Vi strävar efter att vara din naturliga samarbetspartner och att skapa långvariga kundrelationer som bygger på goda samarbeten. 

Våra tjänster

Kretstrafik


Distribution av paket- och styckegods till företag och privatpersoner i Piteå

med omnejd.

Fjärrtransporter


Fjärrtransporter med linjetrafik som bedrivs via vägtransporter eller intermodalt via järnväg.

Vår samarbetspartner