ETT TRANSPORTFÖRETAG MED LÅNG TRADITION

Om oss

Vi är ett familjeföretag med lång tradition och tillsammans med våra anställda står vi för ett brett yrkeskunnande.


Vi verkar för en ansvarsfull åkerinäring och eftersträvar hög leveransprecision och kvalitet.


Alla våra transportuppdrag utförs i enlighet med Alltrans 2007. 


Idag drivs åkeriet av 5e generationen Åkare, Susanne Norström (Fd Jonsson).